Senarai Alamat Jabatan Negeri Selangor

Berikut adalah senarai alamat jabatan-jabatan kerajaan negeri bagi negeri Selangor Darul Ehsan:
Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 19, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam.
Y.B. Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor,
Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam.
Y.B. Kewangan Negeri Selangor,
Perbendaharaan Negeri Selangor,
Tingkat 12, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor,
Tingkat 1, Bangunan SSAAS,
40000 Shah Alam.
Pengarah,
Pejabat Tanah Galian Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40000 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor,
Tingkat 5, Bangunan SSAAS,
40632 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Pertanian Negeri Selangor,
Tingkat 3&4, Bangunan Darul Ehsan,
No. 3, Jalan Indah, Seksyen 14,
40632 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor,
Tingkat 3, Bangunan SSAAS,
40660 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor,
Tingkat 15-18, Bangunan Darul Ehsan,
No. 3, Jalan Indah, Seksyen 14,
40646 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor,
Tingkat 2, Bangunan Darul Ehsan,
No. 3, Jalan Indah, Seksyen 14,
40564 Shah Alam.
Setiausaha,
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor,
Tingkat 1, Bangunan Darul Ehsan,
No. 3, Jalan Indah Seksyen 14,
40510 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor,
Lot 2, Jalan Utas 15/7,
Seksyen 15,
40630 Shah Alam.
Pengarah,
Jabatan Perikanan Negeri Selangor,
Tingkat 16, Wisma MBSA,
Persiaran Perbandaran,
40000 Shah Alam.
Y.A.A. Ketua Hakim Syarie,
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor,
Aras 5&6,
Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Persiaran Pegawai, Seksyen 5,
40000 Shah Alam.
P/s Semoga alamat yang kami terakan ini memberi kemudahan kepada anda semasa mahu berurusan dengan mana-mana jabatan tersebut.

Leave a Comment

error: Content is protected !!