Apa Perkara Yang Mempengaruhi Pencapaian Kerjaya Anda?

Pencapaian dalam kerjaya adalah isu penting di dalam kehidupan seorang:
• Pencapaian akademik yang cemerlang amat penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
• Minat dan kelayakan akademik anda, akan menentukan bidang yang anda pilih
Dan berikut pula adalah perkara yang mempengaruhi pencapaian kerjaya anda..
• Personaliti
• Nilai / prinsip hidup
• Bakat
• Kreativiti
• Minat
• Kelayakan akademik
• Status dalam masyarakat
• Pengaruh keluarga
• Sokongan sosial daripada:
– Keluarga
– Rakan sebaya
– Persekitaran sekolah
– Organisasi

Leave a Comment

error: Content is protected !!