Peranan Pekerja Yang Diberhentikan Kerja

Apakah peranan atau langkah yang perlu diambil oleh seseorang pekerja yang diberhentikan kerja atau terlibat dalam pemberhentian kerja?
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pekerja yang diberhentikan adalah:
i) Lapor cadangan atau tindakan pemberhentian yang akan atau telah diambil oleh majikan mereka kepada JTK (Jabatan Tenaga Kerja) yang berdekatan.
ii) Berdaftar dengan JTK yang berdekatan sama ada secara hadir sendiri dengan membawa bersama kad pengenalan, sijil-sijil dan dokumen lain yang berkaitan atau secara talian terus (online) di dalam portal pekerjaan JTK di alamat www.jobsmalaysia.gov.my.
iii) Dibayar pampasan atau faedah penamatan kerja bagi mereka yang layak
iv) Lapor kepada JTK yang berdekatan sekiranya mereka telah memperolehi pekerjaan baru
v) Mendaftar untuk mendapatkan latihan kemahiran di institut-institut yang bersesuaian.

Leave a Comment

error: Content is protected !!