Tanggungjawab Majikan Melaporkan Pemberhentian Kerja

Melaporkan Pemberhentian Kerja

Tanggungjawab Majikan Melaporkan Pemberhentian Kerja

5.1 Majikan dikehendaki mengisi Borang Pemberhentian (Borang PK ) dan melaporkan kepada JTK yang terdekat sekurang-kurangnya 30 hari sebelum mengambil mana-mana tindakan berikut:-
5.1.1 Pemberhentian Pekerja (Rentrenchment);
5.1.2 Pemberhentian Pekerja Secara Sukarela (Voluntary Separation);
5.1.3 Pemberhentian Kerja Sementara (Lay- Off); atau
5.1.4 Pengurangan Gaji Pekerja (Pay-Cut).
5.2 Borang Pemberhentian (PK) ini boleh diperolehi secara percuma dari mana-mana Pejabat Tenaga Kerja boleh dimuat turun dari Laman Web berikut
– Jab. Tenaga Kerja Sem. Malaysia: http://jtksm.mohr.gov.my.
– Jabatan Tenaga Kerja Sabah: http://jtksbh.mohr.gov.my
– Jabatan Tenaga Kerja Sarawak: http://jtkswk.mohr.gov.my
5.3 Borang Pemberhentian ini telah diwartakan sebagai P.U (B) 430/2004 pada 11 November 2004, dan mana-mana majikan yang gagal mematuhi perkara ini adalah melakukan satu kesalahan mengikut Seksyen 63 Akta Kerja 1955 dan jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi dari RM10,000.00 bagi setiap kesalahan.
Sumber dipetik daripada: Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia

Leave a Comment

error: Content is protected !!