Peranan JTK Dalam Membantu Pekerja Diberhentikan

JTK – Jabatan Tenaga Kerja adalah bertanggungjawab untuk:
i) Membantu pekerja mendaptkan hak mereka mengikut peruntukan undang-undang.
ii) Mendaftarkan pekerja-pekerja yang diberhentikan dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan lain.
iii) Mengenalpasti majikan-majikan yang mempunyai kekosongan jawatan dan membantu majikan menempatkan pekerja-pekerja yang diberhentikan.
iv) Melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri maklumat majikan yang memberhentikan pekerja untuk mengelakkan sebarang kelulusan permohonan menggajikan sebarang kelulusan permohonan menggajikan pekerja asing diberi kepada majikan yang terlibat.
v) Memastikan majikan mengambil semula pekerja yang diberhentikan apabila wujud kekosongan jawatan di dalam syarikat tersebut.

Leave a Comment

error: Content is protected !!