Apa Perkara Yang Mempengaruhi Pencapaian Kerjaya Anda?

Sebanarnya, apa perkara yang mempengaruhi pencapaian kerjaya anda?

Apa Perkara Yang Mempengaruhi Pencapaian Kerjaya Anda?

Pencapaian dalam kerjaya adalah isu penting di dalam kehidupan seorang:

• Pencapaian akademik yang cemerlang amat penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

• Minat dan kelayakan akademik anda, akan menentukan bidang yang anda pilih.

Dan berikut pula adalah perkara yang mempengaruhi pencapaian kerjaya anda..

• Personaliti

• Nilai / prinsip hidup

• Bakat

• Kreativiti

• Minat

• Kelayakan akademik

• Status dalam masyarakat

• Pengaruh keluarga

• Sokongan sosial daripada:

– Keluarga

– Rakan sebaya

– Persekitaran sekolah

– Organisasi

Leave a Comment

error: Content is protected !!