Soalan Temuduga Penolong Juruukur JA29

Masih tercari-cari rujukan dan contoh soalan temuduga Penolong Juruukur JA29 yg bagus untuk digunakan sebelum hadir pada 6 Sept 2021 – 17 Sept 2021 ini? Teruskan membaca jika jawapan anda adalah ya. Kerana di bawah kami kongsikan beberapa contoh soalan temuduga Penolong Juruukur JA29. Mungkin post ini boleh menjadikan masa depan anda berubah. Siapa tahu kan? Teruskan bacaan..

Soalan temuduga Penolong Juruukur JA29

Anda menemui artikel ini sudah barang tentu kerana anda adalah salah seorang calon yang mendapat surat/emel panggilan ke temuduga Penolong Juruukur Gred JA29. Awal kalimah, tahniah kami ucapkan terlebih dahulu. Pencarian artikel ini tentunya salah satu daripada daya usaha anda untuk membuat persediaan rapi menghadapi hari temuduga.

Bagi anda yg dapat panggilan ke sesi temuduga Penolong Juruukur Bahan JA29 ambilan Kementerian Kerja Raya Malaysia pada 20 Mac 2022 – 25 Mac 2022 ini. Rezeki tu. Jangan sia-siakan peluang yg diberi. Buat persediaan sebaik mungkin. Bahan-bahan ulangkaji utk exam ni boleh diperolehi di soalan temuduga Penolong Juruukur Bahan JA29.

Sementara, bagi anda yg terpilih untuk menduduki peperiksaan Penolong Juruukur JA29. Syabas diucapkan. Persediaan rapi perlu dibuat. Dapatkan info penting exam di contoh soalan peperiksaan Penolong Juruukur JA29.

Penjadualan temuduga Penolong Juruukur JA29 2021

  • Penolong Juruukur Gred JA29
    (Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM))
    [ Tarikh Temu Duga: 6 Sept 2021 – 17 Sept 2021 ]
    (Penjadualan Temu Duga – Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))

Bagaimana memohon jawatan kosong Penolong Juruukur JA29?

Sekiranya ingin memohon jawatan kosong Penolong Juruukur JA29 secara rasmi di sektor awam, permohonan boleh dilakukan dengan melengkapkan borang SPA9 di Portal SPA9. Permohonan jawatan Penolong Juruukur JA29 adalah terbuka sepanjang masa dan perlu dibuat secara atas talian atau secara maya atau online.

Berapakah gaji dan elaun Penolong Juruukur JA29?

Berikut adalah jadual gaji minimum-maksimum serta kadar kenaikan gaji tahunan bagi seorang Pembantu Perawatan Kesihatan U11;

Gaji minimum – RM1,549.00
Gaji maksimum – RM5,701.00
KGT – RM145.00

Di samping elaun-elaun dan imbuhan-imbuhan lain yang seorang penjawat jawatan Penolong Juruukur Gred JA29 layak terima.

Apakah deskripsi tugas Penolong Juruukur JA29?

Tugas dan tanggungjawab, merangkumi;

a) Bertanggungjawab melaksanakan dan kerja-kerja ukur tanah dan pemetaan dan penyediaan infrastruktur.

b) Memproses dan menyemak maklumat pengukuran, data geospatial dan data extraction adalah lengkap bagi keperluan penerbitan peta.

c) Menjalankan kerja ukuran pelbagai, ukuran pemetaan utiliti, melukis pelan dengan kaedah yang betul dan lengkap dan memproses ukuran kadaster yang diterima daripada Pejabat Ukur Daerah.

d) Menyemak proses saringan maklumat yang telah ditentukan oleh kakitangan di bawah kawalan bagi memastikan kesempurnaan maklumat dalam penghasilan peta serta menyimpan semua maklumat di dalam Pangkalan Data Ukur Kadaster.

Apakah ciri-ciri Penolong Juruukur JA29 yang perlu ada?

1) Mempunyai keterampilan yang baik
2) Mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja secara berkumpulan
3) Mempunyai bakat kepimpinan
4) Mempunyai ciri jati diri yang cemerlang, dan
5) Mempunyai kelayakan profesionalisme yang sesuai dengan jawatan

9 panduan temuduga Penolong Juruukur Gred JA29

Sebelum membaca lebih lanjut, ingin kami tegaskan bahawa situasi temuduga setiap calon adalah unik dan tersendiri. Ini bermakna, tidak ada dua orang calon yang datang pada hari yang sama akan melalui situasi dan pertanyaan yang serupa 100%. Pasti ada perbezaan. Kalau tidak banyak, sikit pasti ada.

Sebab itulah, jangan hairan jika ada antara calon yang berada di bilik temuduga lebih daripada 20 minit manakala yang lain pula kurang daripada 7 minit! Jadi adalah perkara yang amat mustahil untuk kami mampu senaraikan soalan yang bakal ditanya kepada anda dengan setepat-tepatnya. Perkara itu hanya Allah SWT saja yang tahu. Baik. Dengan perkara itu anda sudah faham, maka marilah kita teruskan.

Berikut merupakan sembilan tips panduan temuduga Penolong Juruukur Gred JA29:

Hafal deskripsi tugas

1. Paling lazim, biasanya kami akan mengesyorkan anda membaca dan menghafal deksripsi tugas sebagai seorang Penolong Juruukur Gred JA29. Ini kerana jarang sekali calon tidak diajukan dengan soalan ini. Sediakan diri dengan jawapan yang paling elok boleh perolehi (tidak kiralah dari mana sumbernya).

Tips: Seorang Penolong Juruukur Gred JA29;

a) Bertanggungjawab melaksanakan dan kerja-kerja ukur tanah dan pemetaan dan penyediaan infrastruktur,

b) Memproses dan menyemak maklumat pengukuran, data geospatial dan data extraction adalah lengkap bagi keperluan penerbitan peta,

c) Menjalankan kerja ukuran pelbagai, ukuran pemetaan utiliti, melukis pelan dengan kaedah yang betul dan lengkap dan memproses ukuran kadaster yang diterima daripada Pejabat Ukur Daerah dan

d) Menyemak proses saringan maklumat yang telah ditentukan oleh kakitangan di bawah kawalan bagi memastikan kesempurnaan maklumat dalam penghasilan peta serta menyimpan semua maklumat di dalam Pangkalan Data Ukur Kadaster.

Soalan bonus dalam temuduga Penolong Juruukur JA29

2. Anda percaya jika kami kata ada satu soalan bonus dalam setiap temuduga? Apakah soalan bonus tersebut?

Anda akan dimeminta memperkenalkan diri.

Sila sediakanlah skrip jawapan yang paling bernas anda boleh fikirkan mengenai diri anda dan hafal.

Hanya bentuk soalannya sahaja yang dioleh dengan cara yang berbeza oleh panel yang berlainan. Jangan menjawab terlalu panjang soalan ini, pastikan lengkap dan padat.

soalan berkaitan pengalaman kerja

3. Bersiap sedia dengan soalan berkaitan pengalaman kerja. Ini biasanya menjadi keutamaan kebanyakan panel untuk jawatan apa jua kerana ia melibatkan kebolehan anda melakukan kerja kelak apabila dilantik ke jawatan Penolong Juruukur Gred JA29. Boleh jadi soalannya berbunyi

– ‘Apakah jawatan awak sekarang dan apa tugas yang awak buat?’

atau

‘Apa yang sedang awak lakukan sekarang?’

atau bentuk lain.

Tips: Untuk soalan jenis ini, penekanan penting harus anda berikan kepada tugas-tugas yang anda lakukan. Senaraikan semua tugas dari yang paling utama sehingga yang kurang penting. Kalau boleh cakaplah sepanjang mana dan selama mana anda boleh, sampai panel mencelah atau meminta anda berhenti.

soalan provokasi dalam temuduga Penolong Juruukur JA29

4. Seterusnya, jika anda disuakan dengan pertanyaan – ‘Apakah yang awak rasa membuatkan anda lebih layak untuk jawatan Penolong Juruukur Gred JA29 ini berbanding calon lain?’ Apa perlu dijawab? Mula-mula jangan berlebihan memuji diri dan jangan sekali-kali memburukkan calon lain. Panel boleh meluat jadinya.

Tips: Jelaskan kenapa panel penemuduga perlu memilih anda untuk jawatan ini dengan mengaitkan pengalaman kerja yang anda miliki. Beritahulah anda bersemangat tinggi, komited terhadap kerja dan bersungguh mencapai matlamat dan lain-lain.

soalan temuduga berkaitan kementerian/jabatan

5. Sering kali calon juga turut diuji dengan soalan berkaitan Kementerian atau Jabatan dimana anda ditempatkan kelak. Biasanya Penolong Juruukur Gred JA29 akan ditempatkan di: Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan; Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia; Jabatan Perancangan Bandar; Perbadanan Putrajaya dan pelbagai agensi kerajaan. Baca dan dapatkan maklumat lanjut berkaitan kementerian dan jabatan-jabatan ini melalui portal rasmi mereka.

soalan teknikal berkenaan tugas Penolong Juruukur JA29

6. Panduan seterusnya, persiapkan diri anda untuk menghadapi soalan-soalan teknikal yang melibatkan tugas Penolong Juruukur Gred JA29 seperti berikut:

a) Penyediaan Senarai Kuantiti /Ringkasan Tender dan Dokumen Tender: Prinsip Pengukuran Kuantiti; Pengukuran Kuantiti komponen kerja bagi bangunan yang tidak kompleks (contohnya, pencawang elektrik, kantin, stor, dan sebagainya), termasuk kerja cerucuk dan kerja luar, seperti kerja jalan, saliran permukaan air, pembentungan, dan sebagainya;  Penyediaan ringkasan tender dan dokumen lain yang menjadi dokumen tender termasuk spesifikasi kerja.

b) Penyediaan Anggaran: Prinsip asas penyediaan anggaran, Jenis dan kaedah penyediaan anggaran dan Pembinaan kadar harga.

c) Pelawaan, Penilaian dan Penerimaan Sebutharga dan Tender: Syarat-syarat sebutharga dan tender; Kelayakan memasuki sebutharga dan tender; Jenis-jenis tender; Tatacara mengeluarkan notis sebutharga dan tender; Tatacara mengiklan tender, penjualan, penutupan dan pembukaan tender; Tatacara penilaian tender; Tatacara mempertimbangkan dan penerimaan tender.

d) Pengurusan Dan Pentadbiran Kontrak: Tatacara Penyediaan Dokumen Kontrak, penyemakan polisi insuran dan bon perlaksanaan; Tatacara Pentadbiran Kontrak yang meliputi lanjutan masa, tak siap kerja, penamatan kontrak dan penyiapan kerja; Penilaian dan proses penyediaan.

e) Penilaian dan proses penyediaan: Bayaran pendahuluan dan bayaran interim, Perakuan perubahan kerja, Pelarasan harga kontrak dan Akaun muktamad.

f)  Pembangunan Sistem Maklumat Kos: Memahami penggunaan PDA, ATDA dan ACDA; Pengumpulan data/maklumat kos yang diperlukan untuk penyediaan PDA, ATDA dan ACDA; Memahami penggunaan analisis kos elemental bangunan; Memahami penggunaan angka tunjuk harga tender.

g)  Pengukuran Kuantiti Binaan Bangunan: Prinsip-prinsip am pengukuran, Penggunaan ilmu sukatukur, Kaedah pengukuran piawai, Proses penyedian senarai bahan, Pengukuran binaan bawah dan atas aras tanah dan Pengukuran kemasan.

h) Penentuan/Spesifikasi Binaan: Definisi dan tujuan, Bentuk spesifikasi, Penggunaan Spesifikasi Piawai dan Penentuan sebenar.

i)  Amalan Dan Aturcara Iktisas: Peringkat Pra Kontrak (Perancangan, Rekabentuk / Perolehan); Peringkat Kewangan Projek (Penyediaan Maklumat Kewangan Pra Kontrak, Penyediaan Maklumat Kewangan Kontrak); Peringkat Kontrak.

j)  Anggaran: Asas-asas anggaran, Kos untuk item, Kos untuk elemen, Kadar harga item dan Jadual kadar harga.

Tips tambahan: Jangan hadkan diri anda dengan mencari maklumat setakat untuk mendapatkan jawapan bagi soalan (a)-(j) di atas saja. Luaskan bacaan dan rajin-rajinlah bertanya kepada mereka yang punya pengalaman ditemuduga untuk jawatan Penolong Juruukur Gred JA29.

disoal dalam bahasa inggeris

7. Satu lagi yang turut tidak kurang peri pentingnya ialah usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Anda harus bersedia ditemuduga dalam Bahasa Inggeris untuk jawatan Penolong Juruukur JA29 ini. Anda pun tahu peraturannya, ‘penemuduga tanya dalam Bahasa Melayu jawab dalam BM yang amat baik’, ‘penemuduga tanya dalam Bahasa Inggeris jawab dalam BI yang fasih’.

soalan memerangkap calon

8. Apa jawapan terbaik jika anda disoal seperti ini – ‘Kenapa memohon bekerja sebagai kakitangan kerajaan? Kenapa tidak swasta?’.

Tips: Nyatakan bahawa memang cita-cita anda dan menjadi kebanggaan bekerja di sektor awam. Beritahu juga anda akan dapat peluang menambah ilmu dengan seminar, bengkel dan lain-lain. Peluang menyambung pengajian tidak ditutup oleh kerajaan. Dan lain-lain sebab yang anda rasakan kukuh.

soalan pengetahuan am

9. Kerap kali didapati, panel penemuduga ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan am anda atau kadang-kadang hanya sekadar untuk berbual kosong tetapi dengan tujuan tertentu. Macamana kalau perkara pertama yang keluar daripada mulut panel selepas anda duduk di kerusi dalam bilik temuduga ialah – ‘Kelantan Vs Kedah semalam, berapa skor ya?’.

Apa nak jawab kalau tak tahu. Sila sediakan diri anda dengan pengetahuan am termasuklah:

a) Isu politik semasa

b) Perkembangan sukan semasa

c) Isu sosial hangat semasa

d) Isu berkaitan dunia pembinaan dan kejuruteraan.

Tapi apa yang paling anda perlukan sebenarnya ialah rujukan di bawah.

Rujukan Temuduga Kerja Kerajaan

Dah bersedia untuk temuduga jawatan Penolong Juruukur JA29? Ianya adalah salah satu jawatan kerajaan. Rujukan persediaan yang paling tepat bagi temuduga kerja kerajaan adalah:

Rujukan contoh soalan temuduga Penolong Juruukur JA29

Rujukan temuduga ini adalah persediaan kerangka umum untuk semua jawatan kerja kerajaan. Walaupun ia tidak spesifik bagi satu-satu jawatan (tetapi amat sesuai sekali dimanfaatkan sebagai bacaan tambahan oleh calon temuduga Penolong Juruukur JA29).

Atau pun,

Bagi anda yang tengah berjimat, balance tinggal beberapa puluh saja lagi dalam akaun. Boleh tengok rujukan temuduga (versi rahmah) ni. Harga memang murah tak boleh bawa bincang!

Selain itu,

Anda juga boleh baca tujuh (7) soalan temuduga kerja dan jawapan ni. Soalan temuduga yang lazim naik dlm temuduga. Hafal cara menjawab yg kami berikan di sana.

Tapi, Kenapa Saya Kena Dapatkan Rujukan Ni?

Ada lapan sebab utama kenapa anda kena dapatkan rujukan temuduga kerja kerajaan ini sekarang juga. Ada diterangkan di bawah. Nombor 3 tu paling penting!

1) Anda jadi insan mulia

Untuk makluman anda, sebahagian daripada hasil jualan rujukan contoh soalan temuduga ini akan kami salurkan ke dana atau tabung bantuan mangsa-mangsa banjir, gempa dan mangsa peperangan serta pelarian.

Disebabkan itu, even anda gagal sekalipun dlm temuduga Penolong Juruukur JA29 ni, anda tak gagal total. Sekurang-kurangnya anda berjaya membantu saudara-saudara kita yg sedang diuji oleh malapetaka dan musibah dan amat-amat memerlukan pertolongan anda pada saat ini.

2) Hati anda jadi riang ria

Nota ringkas & padat dlm rujukan contoh soalan temuduga kerajaan ni pasti akan menjimatkan tenaga anda. Tak perlu berlari seantero Internet cari bahan utk menghadiri temuduga kerja kerajaan yg betul. Tak payah berjam-jam mengadap skrin. Mata tak letih. Pikiran pon tak kusut. Hati pon jadi riang ria di hari raya. Haha..

3) Anda dibimbing oleh panel penemuduga sendiri

Rujukan contoh soalan temuduga kerajaan ini ditulis oleh Puan Jud Jamil. Siapakah beliau?

Puan Jud telah berkhidmat sebagai Ketua Unit Sumber Manusia di salah sebuah agensi kerajaan sejak 8 tahun yang lalu. Beliau terlibat secara langsung dalam proses temuduga jawatan kosong serta kerap menjadi panel temuduga.

Anda rasa?

4) Lebih masa main PUBG

Anda jangan acah-acah tak bersalah. Anda kaki game kan? Takut masa bermain game anda terganggu? Boleh sgt. Anda grab jer rujukan contoh soalan temuduga SPA (sesuai dimanfaatkan oleh calon temuduga Penolong Juruukur JA29) ni. Pastu baca nota-nota tu. Habis ceta.

Tinggal tunggu masa exam je sampai. Sementara tu, ada lebih masa terluang utk layan PUBG, ML, COC dll..

5) Guna pengalaman 15 tahun kami sepenuhnya

Contoh soalan temuduga dan skema jawapan temuduga yg diberikan akan membiasakan anda dengan format sebenar temuduga kerajaan. Bukan soalan temuduga bocor. Bukan soalan temuduga ramalan. Bukan sama sekali. Tetapi jenis soalan yang hampir sama.

Anda pinjam dan guna semaksimumnya pengalaman kami selama 15 tahun (semenjak 2008) meneliti dan mengkaji soalan-soalan temuduga SPA.

6) Memudahkan hidup anda

Skema cara menjawab soalan temuduga dalam rujukan ini ada disediakan. Paling senang, anda hafal jer caranya. Tapi tgk nasib juga la. Kalau kebetulan soalan temuduga tu yang diajukan semasa iv nanti. Memang kacang goreng la kan..

7) Murah gila gais!

Rujukan contoh soalan temuduga SPA ni murah giler gais. Cuma RM30 sahaja. Apa yang anda boleh dapat dengan RM30 pada masa ini? Tiada apa sgt pun. Utk topup data sebulan pun hampir tak cukup, kalau kuat layan Youtube!

Oleh kerana betapa murahnya rujukan ni. Tiada apa yang anda akan rugi mendapatkannya. Ini akan menjimatkan duit anda. Simpan duit lebih tu buat kawin. Tak pon utk beli phone model baharu yang jadi idaman kalbu. Merecik hawau ko..

8) Lagi hawau..

Dan disebabkan kemurahan rujukan temuduga kerja kerajaan ni juga. Anda hanya perlu laburkan beberapa ringgit sahaja sebagai modal untuk meningkatkan peluang memperolehi masa depan yang bergemerlapan.

Kalau dapat kerja kelak, ratusan ribu pulangannya seumur hidup. Simpanan KWSP lagi la jangan cerita. Honda Civic yg ada lubang utk angin lalu kat tepi tu dah tentu dalam genggaman. Lagi la merecik! Peerrgh, inilah pelaburan terbaik yang pernah anda lakukan.

Baca juga : Contoh Soalan Temuduga & PSEE Pembantu Kesihatan Awam / PKA U19

Sempat ke pos buku ni?

First of all, rujukan soalan temuduga Kerja Kerajaan ini BUKAN BUKU. Tiada pengeposan barang berlaku. Rujukan ini adalah eBook dalam versi download (format PDF).

Anda akan diberikan akses ke laman download untuk download semua komponen selepas bayaran diselesaikan.

Berapa lama leh dpt rujukan tu lepas bayar?

Klu anda guna billplz (FPX) / online banking, biasanya proses ni memakan masa di antara 1 – 2 jam shaja. Jadi tak perlu lagi berminggu tunggu Pos Laju atau Ninja Van datang ke rumah.

Cara ni lebih cepat utk anda mula prepare utk temuduga!

Anda patut miliki segera panduan persediaan temuduga yang cukup lengkap dan amat membantu dalam persediaan temuduga Kerja ini.

Sekali lagi dinyatakan, rujukan ini amat sesuai digunakan oleh calon temuduga Penolong Juruukur JA29. Malah boleh digunakan berulang kali bagi semua jenis temuduga di sektor awam.

Selamat menduduki temuduga Penolong Juruukur Gred JA29 daripada kami dan semoga berjaya!

1 thought on “Soalan Temuduga Penolong Juruukur JA29”

Leave a Comment

error: Content is protected !!