Skema Pemarkahan Am Interview atau Temuduga!

skema pemarkahan am interview atau temuduga

Setiap sesi temuduga yang dijalankan mempunyai objektif dan skema pemarkahan tersendiri. Ia bergantung kepada jawatan yang disediakan namun secara umum, skema pemarkahan am interview atau temuduga terbahagi kepada soalan sukar, sederhana dan mudah.

Kaedah pemberian markah adalah menggunakan skor secara rubrik seperti yang berikut;

Soalan TEMUDUGA Sederhana Dan Sukar

4 (markah)

• Tidak diberikan sebarang bantuan oleh penemuduga

• Jawapan calon tepat, berkeyakinan serta nampak tulen

• Jawapan calon mempunyai maksud yang sama atau hampir

3 (markah)

• Jawapan calon tepat setelah diberikan bantuan oleh penemuduga

• Jawapan calon mempunyai maksud yang sama atau hampir setelah diberikan bantuan oleh penemuduga

2 (markah)

• Calon tidak pasti dengan jawapan yang diberikan setelah dibimbing

• Mengambil masa yang lama untuk menjawab

1 (markah)

• Tidak dapat menjawab walau pun setelah dibimbing

• Memberikan jawapan yang salah walau pun dibimbing

Soalan TEMUDUGA Mudah

2 (markah)

• Tidak diberikan sebarang bantuan oleh penemuduga

• Jawapan calon tepat, berkeyakinan serta nampak tulen

• Jawapan calon mempunyai maksud yang sama atau hampir 1 (markah)

• Calon tidak pasti dengan jawapan yang diberikan setelah dibimbing

• Mengambil masa yang lama untuk menjawab

• Tidak dapat menjawab walau pun setelah dibimbing

• Memberikan jawapan yang salah walau pun dibimbing

Adakah anda dipanggil ke temuduga? Risau mengenai cara anda dinilai kelak oleh penemuduga. Tingkatkan prestasi temuduga anda dengan rujukan persiapan temuduga ini.

Leave a Comment

error: Content is protected !!